« rozdział 4 rozdziały rozdział 6 »

Ks. Rodzaju, rozdział 5

1 To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga.
2 Stworzył ich mężczyzną i kobietą; błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni.
3 Adam żył sto trzydzieści lat i spłodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set.
4 A dni Adama po spłodzeniu Seta było osiemset lat i spłodził synów i córki.
5 A tak wszystkich dni, które żył Adam, było dziewięćset trzydzieści lat i umarł.
6 Set żył sto pięć lat i spłodził Enosza.
7 Po spłodzeniu Enosza Set żył osiemset siedem lat i spłodził synów i córki.
8 Wszystkich dni Seta było dziewięćset dwanaście lat i umarł.
9 Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i spłodził Kenana.
10 Po spłodzeniu Kenana Enosz żył osiemset piętnaście lat i spłodził synów i córki.
11 Wszystkich dni Enosza było dziewięćset pięć lat i umarł.
12 Kenan żył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalaleela.
13 Po spłodzeniu Mahalaleela Kenan żył osiemset czterdzieści lat i spłodził synów i córki.
14 Wszystkich dni Kenana było dziewięćset dziesięć lat i umarł.
15 Mahalaleel żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Jareda.
16 Po spłodzeniu Jareda Mahalaleel żył osiemset trzydzieści lat i spłodził synów i córki.
17 Wszystkich dni Mahalaleela było osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł.
18 Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Henocha.
19 Po spłodzeniu Henocha Jared żył osiemset lat i spłodził synów i córki.
20 Wszystkich dni Jareda było dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł.
21 Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Matuzalema.
22 Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem trzysta lat i spłodził synów i córki.
23 Wszystkich dni Henocha było trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
24 Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał.
25 Matuzalem żył sto osiemdziesiąt siedem lat i spłodził Lameka.
26 Po spłodzeniu Lameka Matuzalem żył siedemset osiemdziesiąt dwa lata i spłodził synów i córki.
27 Wszystkich dni Matuzalema było dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł.
28 Lamek żył sto osiemdziesiąt dwa lata i spłodził syna.
29 I nadał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w naszej pracy i w trudzie naszych rąk, z powodu ziemi, którą PAN przeklął.
30 Po spłodzeniu Noego Lamek żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i spłodził synów i córki.
31 Wszystkich dni Lameka było siedemset siedemdziesiąt siedem lat i umarł.
32 A gdy Noe miał pięćset lat, spłodził Sema, Chama i Jafeta.
Skopiowano