« rozdział 9 rozdziały

Ks. Estery, rozdział 10

1 Potem król Aswerus nałożył podatek na swoją ziemię i na wyspy morskie.
2 A wszystkie dzieła jego potęgi i mocy oraz opis wielkości Mardocheusza, którą wyróżnił go król, czy nie są zapisane w księgach kronik królów Medii i Persji?
3 Żyd Mardocheusz był bowiem drugi po królu Aswerusie, wielki w oczach Żydów i cieszący się uznaniem wśród wielu swoich braci, troszczył się o dobro swego ludu i głosił pokój całemu swemu ludowi.
Skopiowano