« rozdział 4 rozdziały

I List do Tesaloniczan, rozdział 5

1 A o czasach i porach, bracia, nie potrzebujecie, aby wam pisano.
2 Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy.
3 Bo gdy będą mówić: Pokój i bezpieczeństwo – wtedy przyjdzie na nich nagła zguba, jak bóle na kobietę brzemienną, i nie ujdą.
4 Lecz wy, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień zaskoczył was jak złodziej.
5 Wy wszyscy jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności.
6 Nie śpijmy więc jak inni, ale czuwajmy i bądźmy trzeźwi.
7 Ci bowiem, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają.
8 My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei zbawienia.
9 Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz abyśmy otrzymali zbawienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa;
10 Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
11 Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.
12 I prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają;
13 Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.
14 Prosimy was też, bracia, napominajcie niekarnych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie cierpliwi dla wszystkich.
15 Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich.
16 Zawsze się radujcie.
17 Nieustannie się módlcie.
18 Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Chrystusie Jezusie względem was.
19 Ducha nie gaście.
20 Proroctw nie lekceważcie.
21 Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre.
22 Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się.
23 A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, a cały wasz duch, dusza i ciało niech będą zachowane bez zarzutu na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa.
24 Wierny jest ten, który was powołuje; on też tego dokona.
25 Bracia, módlcie się za nas.
26 Pozdrówcie wszystkich braci świętym pocałunkiem.
27 Zaklinam was na Pana, aby ten list został przeczytany wszystkim świętym braciom.
28 Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Amen.
Skopiowano